Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy o regionie.

Nasza biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem z którego korzystać mogą uczniowie i pracownicy szkoły. Ponadto w zbiorach biblioteki znajdują się multimedia. Do dyspozycji są filmy DVD, płyty CD z muzyką i edukacyjne programy komputerowe. Nasi czytelnicy mają do dyspozycji pracownię multimedialną z dostępem do internetu oraz czytelnię z której korzystać może 11 osób jednocześnie. Posiadamy bogate archiwum cyfrowe.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Godziny pracy:

 

Wtorek: 

Środa: 

Czwartek: 

Piątek: