Historia szkoły

 • 1840- Powstaje Szkoła Podstawowa w Chomranicach jest jedną z 64 szkół ludowych w powiecie nowosądeckim.
 • 1914- W październiku wybucha pożar, płoną akta szkoły i biblioteka.
 • 1917- Rozpoczynają się starania kierownictwa szkoły o działkę i fundusze na budowę szkoły.
 • 1925- W styczniu ówczesny proboszcz poświęca szkołę i sale lekcyjne.
 
zsch
Szkoła w Chomranicach rok 1928 (fot. archiwum szkoły) • 1945- Od 15 lutego rozpoczyna się nauka w szkole. Znowu rozbrzmiały słowa: "Jeszcze Polska nie zginęła..." i "Nie rzucim ziemi...".
 • 1947-1948- Gmina przeprowadza gruntowny remont szkoły.
 • 1953- W marcu zostaje powołany Komitet Budowy Szkoły. Dzięki jego staraniom szkoła zyskała 3 sale lekcyjne oraz "dużą przechowalnię", w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.
 • 1957- Przystąpiono do budowy fundamentów pod dom mieszkalny dla nauczycieli.
 • 1971-1972- To okres modernizacji szkoły.

Zostaje wyburzony stary ganek od strony południowej, dobudowana zostaje sala lekcyjna,
pokój nauczycielski i kancelaria.

 • 1975- Rozpoczyna się kolejny gruntowny remont szkoły. Dzieci uczą się w prywatnych domach, oraz w świetlicy Kółka Rolniczego.
 • 1986- 11 grudnia zawiązuje się Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Chomranicach.
 • 1987- Mieszkańcy chcąc zmobilizować władzę do zajęcia się sprawą budowy podejmują wiele akcji (akcja "CEGŁA", akcja "PIASEK").

Takiej pomocy nie zabraknie szkole w następnych latach.

 • 1996- Długoletnie starania o budowę szkoły zostają uwieńczone sukcesem.

Rozpoczyna się budowa.

 • 1999- Zapada decyzja o realizacji budowy - w związku z reformą oświaty - już jako Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chomranicach.
 • 2002- W listopadzie rozpoczynają się starania o pozyskanie środków na budowę sali gimnastycznej.
 • 2003- 30 sierpnia następuje uroczyste otwarcie Zespołu Szkół w Chomranicach.

 

 • 2014 - 9 maja Rada Gminy Chełmiec podjęła decyzję o nadaniu imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Chomranicach (UCHWAŁA NR XLIV/735/2014)

 

 • 2014 - 25 października odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Od tej pory szkoła nosi imię Św. Jana Pawła II