eTWINNING

eTwinning - Europejska Współpraca Szkół - jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, realizują wspólne projekty, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia klasy, szkoły  na Europę. Koordynatorem programu eTwinning w Zespole Szkół w Chomranicach jest mgr Iwona Sasak. Za twórczą i pełną realizację projektów europejskich szkoła może starać się o Krajową Odznakę Jakości eTwinning oraz Europejską Odznakę Jakości eTwinning.

W naszej szkole zostały zrealizowane następujące międzynarodowe projekty eTwinning:

1. Nasza szkoła zdobyła Europejską Odznakę Jakości w ramach Akcji eTwinning za projekt o Oświęcimiu pt. "Incontriamoci ad Auschwitz". Projekt był realizowany przez uczniów naszego gimnazjum we współpracy ze szkołami z Włoch, Austrii, Słowacji i Rumunii w roku szkolnym 2007/08. Językiem projektu był jezyk angielski.
Opiekunami projektu były: mgr Anna Pawłowska i mgr Iwona Sasak.

2. Zespół Szkół w Chomranicach otrzymał dwie Krajowe Odznaki Jakości za prowadzenie współpracy międzynarodowej w ramach dwóch projektów eTweening:


a) współpraca Oddziału "0" oraz klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Chomranicach z Caledonian Road School w Szkocji w projekcie pt. "World Awaraness Through Geography". Opiekun projektu: mgr Krystyna Smajdor wraz z nauczycielami współpracującymi: mgr Ewą Krzyżak, mgr Iwoną Sasak oraz mgr Sławomirem Mrozem.

b) Współpraca Gimnazjum w Chomranicach ze Szkołami z: Włoch, Austrii, Rumunii, Słowacji, Polski w ramach projektu o Oświęcimiu pt. "Auschwitz". Opiekun projektu: mgr Anna Pawłowska, mgr Iwona Sasak.

Certyfikat eTwinning - Szkocja, Polska.pdf

Certyfikat eTwinning - Włochy, Polska, Rumunia.pdf

Certyfikat eTwinning - A look at Italy & Poland: similarities and differences - Włochy, Polska.pdf

Certyfikat eTwinning - Incontriamoci ad Auschwitz - Włochy, Rumunia, Słowacja, Polska.pdf

Certyfikat eTwinning - Healthy Generations @ School - Włochy, Francja, Turcja, Portugalia, Rumunia, Polska.pdf

Europejski Certyfikat eTwinning  - Incontriamoci ad Auschwitz - mgr I.Sasak.pdf

Ogólnopolski Certyfikat eTwinning - Incontriamoci ad Auschwitz - mgr I.Sasak.pdf

Ogólnopolski Certyfikat eTwinning - World Awareness Through Geography (ages 3-6) - mgr I.Sasak.pdf

W roku szkolnym 2015/16 uczniowie Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach uczestniczą w realizacji międzynarodowego projektu eTwinning pt. "Healthy Generations @ school". W projekcie uczestniczą uczniowie i nauczyciele gimnazjum z Chomranic oraz szkoły z Włoch, Portugalii, Grecji, Rumunii, Francji, Turcji i Cypru. Koordynatorem projektu jest mgr Iwona Sasak.